回上一頁 | terug <

真慧雷藏寺 | Jen Hui Temple

 

Jen Hui Temple, letterlijk vertaald de Ware Wijsheid Tempel, is een Boeddhistisch Centrum (gevestigd in Rotterdam). Zij behoort tot Jen Foo Chung "The True Buddha School", een nieuwe Boeddhistische stroming, met vestigingen over de hele wereld.

"The True Buddha School" is opgericht door onze Meester, Grootmeester / Grand Master Sheng-Yen Lu, "Living Buddha Lian Sheng". The True Buddha School is in de tijdperk van degeneratie en uitsterving van de Boeddha-leer opgekomen.

 

De Ware Boeddha stroming heeft als doel de juiste dharma (leer) te verspreiden, om alle wezens binnen het cyclus van het leven en dood bij te staan en ze teweeg te brengen om de realisatie van hun ziel te bereiken. De esoterische dharma van The True Buddha School is aangepast aan de moderne samenleving en de levenswijze van de hedendaagse moderne mens.

 

Living Buddha Lian Sheng heeft de geest van toewijding van het Christendom verkregen, de innerlijke beoefening van het Taoisme, verscheidende doctrines van de Mahayana school van Boeddhisme en de zuivere kern van Tantra. Hij heeft het meesterschap bereikt door een uitgebreide studie van Taoisme, Mahayana Boeddhisme enTibetaanse Boeddhisme en deze samengevat zodat hij aan de mensen uitleggen kan hoe zij op de snelste manier de verlichting kunnen bereiken.

 

De leer (dharma) van de The True Buddha School is zeer compleet. Te beginnen bij de beoefening van de Vier Grondslagen yoga, Guru yoga, Godheid yoga, Vajrayana beoefening tot de meest diepgaande esoterische dharma. Living Buddha Lian Sheng verkondigt "Ware Boeddha Dharma" in de hoop dat iedereen zijn eigen geboorte en dood kan bepalen en een Boeddha kan worden. Hij laat de geheime doctrines van het Boeddhisme over de hele wereld bekendmaken en hoopt dat iedereen toevlucht zal nemen tot "The True Buddha School", de beoefeningen zal uitvoeren en Boeddhadom zal bereiken. Het is een feit dat iedereen geluk nastreef en geen lijden wil; daarovervalt niet te twisten. Maar er is wel onenigheid over hoe geluk wordt nagestreeft en hoe problemen worden overwonnen.

 

Er zijn vele soorten geluk en vele manieren geluk te bereiken. Echter, als Boeddhisten zoeken we niet enkel tijdelijke ontspanning en tijdelijke voordeel, maar langdurige resultaten. Boeddhisten houden zich niet alleen bezig met dit leven (sloop), maar met leven na leven na leven. We tellen niet in weken of maanden of zelfs jaren, maar in levens en eeuwigheden. Geld heeft zijn nut, maar heeft zijn beperkingen. Tussen wereldsemachten en bezittingen, zijn er zonder twijfel goede dingen, maar deze zijn beperkt. Echter, vanuit Boeddhistisch perspectief gaan mentale ontwikkeling leven na leven mee, omdat de aard van de geest zodanig is dat als bepaalde kwaliteiten worden ontwikkeld, deze altijd blijven zullen zijn. Daarom brengt spirituele beoefening geluk op lange termijn, als ook meer innerlijke kracht.

 

De fundamentele leer van het Boeddhisme is het zuiveren van hart en geest zodat wij tot onze ware zelf komen. We hebben in onszelf de zaad van Boeddha. Door deze zaad met ijver te cultiveren bekomen wij tot Boeddha. De uiteindelijke realisatie is de eenwording met Boeddha.

 

We bereiken de Verlichting door spirituele beoefening zodat we ontkomen aan de herhaldelijke cyclus van geboorte en dood en de zes rijken van Samsara. Binnen het cyclisch bestaan zijn er zes Rijken, waarin Devas (halfgoden); Asuras (egocentrische aardsgeesten); mensen; dieren; hongerige geesten en van wezens in de hel verblijven. Deze wezens die in de zes Rijken van Samsara blijven circuleren, zijn louter toestanden van bewust zijn, zodat het mogelijk is hun te bevrijden van de noodzaak herboren te worden in een van deze Rijken. Al deze niveaus vertegenwoordigen de niveaus van lijden in termen van soorten geboorten. De niveaus van lijden zijn voortgebracht door karma - handelingen. Deze handelingen kunnen zowel positief als negatief zijn. Karmas (handelingen) zijn weer afgeleid van een dieper bron van lijden - onwetendheid, haat en begeerte. Kortom, door de Verlichting te bereiken ontkomen we aan het lijden binnen de zes Rijken van Samsara.


Author: 蓮花弟子

回上一頁 | terug <